En vecka i Tyskland utanför Autobahn

En vecka i Tyskland utanför Autobahn

Vår resa med personbil i norra och mellersta Tyskland under en vecka i slutet av juni gick ut på att inte köra på motorväg och därmed få uppleva mera av landet än bara rastplatser utmed vägen och stora hotell. Synen på människorna och landet, som vi hade innan resan, har ändrats radikalt efter en vecka av närkontakt med ett Tyskland bortom motorvägarna.


Reseberättelse av Tapani Granroth

Bli medlem för att läsa mer